Thermografie kan o.a. als aanvulling op een NEN 3140 inspectie uitgevoerd worden, bijvoorbeeld wanneer installaties niet spanningsloos gemaakt kunnen worden omdat het productieproces niet stilgelegd kan worden. Door middel van thermografie worden dan warmtebeelden gemaakt van in overleg bepaalde installatieonderdelen met als doel inzicht te krijgen in de belasting en het op juiste wijze aangelegd zijn van e.e.a.

Bij een NTA 8220/SCIOS scope 10 inspectie is thermografie een belangrijk onderdeel van de inspectie en wordt de thermografie uitgevoerd volgens NPR8040-1.