SCIOS scope 12 –  inspectie van zonnestroominstallaties

Zonnestroominstallaties of ook wel PV-installaties genoemd moeten voldoen aan bouwregels, veiligheidseisen en elektrotechnische regels.

Steeds vaker stelt de verzekeraar dat de inspectie moet worden uitgevoerd onder de voorwaarden van SCIOS scope 12, een certificering die eisen stelt aan de inspecteur en de wijze van inspecteren en rapporteren.

Zo dient er vooraf een inspectieplan opgesteld te worden door het inspectiebedrijf dat door de opdrachtgever geaccordeerd moet worden (geparafeerd en ondertekend).

De uit te voeren inspectie omvat de inspectie van zonnestroominstallaties DC-(gelijkspanning) en AC-(wisselspanning)zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting.

Offerte aanvragen?

Voor het opstellen van een offerte hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • het adres van de te inspecteren installatie;
  • het aantal aanwezige PV-panelen;
  • het aantal aanwezige omvormers;
  • de toegankelijkheid tot de omvormers;
  • de toegankelijkheid tot de PV-panelen;
  • bij voorkeur foto’s van de situatie van omvormers en panelen.

Uw aanvraag kunt u mailen naar info@ebr-waalwijk.nl.