NTA 8220 – methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

NTA 8220 is een nederlandse technische afspraak die voorziet in een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico en wordt veelal door verzekeraars voorgeschreven als voorwaarde voor dekking vanuit de brand- of opstalverzekering. Als aanvullende eis stelt de verzekeraar dat de inspectie wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van de SCIOS scope 10, een certificering die eisen stelt aan de inspecteur en de wijze van inspecteren/rapporteren.

Zo dient er vooraf een inspectieplan opgesteld te worden door het inspectiebedrijf dat door de opdrachtgever geaccordeerd moet worden (geparafeerd en ondertekend).

In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden welke eisen uw verzekeraar stelt aan de inspectie.

Offerte aanvragen?

Voor het opstellen van een offerte hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • het adres van de te inspecteren locatie;
  • het totale bruto-vloeroppervlak van de te inspecteren locatie;
  • het aantal aanwezige verdeelkasten (groepenkasten);
  • het aantal vast opgestelde (niet verplaatsbare) machines;
  • de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd worden op de te inspecteren locatie.

Uw aanvraag kunt u mailen naar info@ebr-waalwijk.nl, vermeld ook even welke inspectie u aanvraagt.