NEN 3140 – bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning

NEN 3140 is de norm waarin veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied staat omschreven.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.

Een NEN 3140-inspectie van uw gebouwgebonden laagspanningsinstallatie heeft als uitgangspunt het voorkomen van persoonlijk letsel.

Met een NEN 3140 inspectie wordt er gekeken of de installatie voldoet aan NEN 1010.

Van oudsher was dit de inspectie die door verzekeraars veelal werd voorgeschreven als voorwaarde voor dekking vanuit de brand- of opstalverzekering. Sinds 2018 hebben verzekeraars een inspectie ontwikkeld welke de lading beter dekt en welke als uitgangspunt heeft het voorkomen van brand aan elektrisch materiaal.

In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden welke eisen uw verzekeraar stelt aan de inspectie.

Offerte aanvragen?

Voor het opstellen van een offerte hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • het adres van de te inspecteren locatie;
  • het totale bruto-vloeroppervlak van de te inspecteren locatie;
  • het aantal aanwezige verdeelkasten (groepenkasten);
  • het aantal vast opgestelde (niet verplaatsbare) machines;
  • de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd worden op de te inspecteren locatie.

Uw aanvraag kunt u mailen naar info@ebr-waalwijk.nl, vermeld ook even welke inspectie u aanvraagt.