NEN 1010 – elektrische installaties voor laagspanning

NEN 1010 is de norm waar de aanleg van een elektrische installatie aan moet voldoen.

Bij oplevering van een nieuwe installatie of van een ingrijpende verbouwing is een inspectie volgens NEN 1010 de manier om er zeker van te zijn dat de installatie is aangelegd volgens de huidige eisen.

Offerte aanvragen?

Voor het opstellen van een offerte hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • het adres van de te inspecteren locatie;
  • het totale bruto-vloeroppervlak van de te inspecteren locatie;
  • het aantal aanwezige verdeelkasten (groepenkasten);
  • het aantal vast opgestelde (niet verplaatsbare) machines;
  • de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd worden op de te inspecteren locatie

Uw aanvraag kunt u mailen naar info@ebr-waalwijk.nl, vermeld ook even welke inspectie u aanvraagt.