Thermografische inspecties

Middels het maken van thermografische foto's wordt inzichtelijk gemaakt of er te hoge belastingen dan wel andere knelpunten aanwezig zijn die een te hoge termperatuur veroorzaken.