Energiebesparingsonderzoek

Steeds vaker worden eisen gesteld aan het energieverbruik door Gemeentelijke instanties zoals milieuhandhavingsdiensten. Tevens is bij oudere installaties die aan vervanging toe zijn vaak een aanzienlijke energiebesparing te realiseren hetgeen uiteraard een kostenbesparing met zich meebrengt.

Van de gehele installatie wordt een energiebesparingonderzoek uitgevoerd, waarbij de resultaten worden vastgelegd in een rapportage.